Hotline: 0976990077

Dịch Vụ / Chi số chỉ may

Chi số chỉ may

Hướng dẫn chi tiết hệ thống đo lường chi số chỉ may (độ mảnh chỉ may), chuyển đổi giữa Tex, ticket, Ne, Denier, vv)